Hvordan skal man placere sensorerne?

Eksempel på hvordan sensorerne kan placeres
Eksempel på hvordan sensorerne kan placeres